Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og NHO Byggenæringen. Vårt driftsområde er bygg- og anleggsarbeid hvor vi innehar ulike roller som hoved-/totalentreprenør, underentreprenør, leverandør og/eller leverer anleggsgartnertjenester. Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker NHO Byggenæringens felles løsninger og maler i vårt arbeid.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

En viktig del av kravene i Åpenhetsloven er kravet om å gjennomføre aktsomhetsvurdering knyttet til leverandører og underleverandører. Aktsomhetsvurdering handler om å forankre ansvarlighet til topps i virksomheten, kartlegge og vurdere potensielle negative påvirkninger, iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge og begrense, overvåke resultat av tiltak, kommunisere med berørte interessenter og sørge for/samarbeide om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig. Vi har gjort en henvendelse til viktige leverandører hvor risikoen for brudd på de formål åpenhetsloven skal fremme anses stor. Vi gjør dette fortløpende for nye leverandører.

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel, og hvordan vi etterlever åpenhetsloven, kan du kontakte oss på e-post: as@l-e.no.

Kontakt oss

Send oss gjerne en henvendelse i kontaktskjemaet